"Change Your life one memory at a time"
 
Więcej

Witam
Jestem psychologiem specjalizującym się w pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.
Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, odbyłam również szereg szkoleń specjalistycznych. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą EMDR akredytowanym przez Stowarzyszenie EMDR Europe i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Moja praca podlega stałej superwizji.
Pracuję z osobami z następującymi problemami:

 • trauma po przebytych wydarzeniach
 • Terapia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD)
 • zaburzenia lękowe i depresja
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
 • trudności w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym (np. zmiana szkoły, utrata pracy, choroba w rodzinie)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)
 • problemy zdrowotne (również bez stwierdzonej przyczyny medycznej)
 • trudności w relacjach społecznych
 • niska samoocena
 • uzależnienia
 • i inne

Zakres usług • EMDR

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing jest nowatorskim krótkoterminowym podejściem terapeutycznym leczącym m.in. traumę ale również jest skuteczna przy uzależnieniach, szeroko pojętych zaburzeniach lękowych ( jak fobie proste, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeniach nastroju i nie tylko. Jest to metoda rekomendowana przez WHO.
  Terapia EMDR pozwala całkowicie przetworzyć negatywne wspomnienia, które wywołują problem w teraźniejszości i obawy o przyszłe sytuacje. Wprowadzone zostaje nowe, bardziej przystosowawcze doświadczenie, które wpływa na przyszłe funkcjonowanie.

 • Interwencja kryzysowa

  "Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji."
  (W. Badura – Madej, 1996) Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu /problemów/ stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.

 • Rozwój osobisty

  Prawie każdy chciałby coś zmienić w swoim życiu. Czasem potrafi samodzielnie wprowadzić te zmianę, ale zdarza się, że nie wie do końca, jak ta zmiana miałaby wyglądać, od czego zacząć, albo też brakuje mu sił lub wytrwałości, by tę zmianę przeprowadzić i utrzymać. Bywa też, że chociaż bardzo chce coś zmienić, to nie wierzy w siebie albo brakuje mu wsparcia innych.
  Taką zmianą może być, na przykład:

  • zmotywowanie się do podjęcia pewnych działań
  • zwiększenie wiary w swoje możliwości
  • poradzenie sobie ze stresem w pracy
  • nawiązanie udanej relacji z drugą osobą
  • zrobienie czegoś, czego się bardzo boimy
  • pozbycie się niekorzystnych nawyków;
  • zmiana stylu życia
  • polubienie siebie, itp.

 • Warsztaty

  Prowadzę dwudniowe grupowe warsztaty z radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę

Kontakt / Dojazd

Karolina Kulikowska

ul. Kwiatowa 21/3
02-539 Warszawa

Tel.: 796 727 363

E-mail: gabinet.kulikowska@gmail.com